LinkedIn
X

Zdania złożone współrzędnie w czasie przeszłym

Zdania złożone współrzędnie w czasie przeszłym w języku niderlandzkim pełnią podobną funkcję jak w polskim – służą do łączenia dwóch lub więcej równorzędnych informacji, które mogą występować równolegle lub mieć wzajemny wpływ na siebie. W czasie przeszłym są używane do opisania kilku zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, często pokazując ich współzależność lub równoczesność.

Przykłady takich zdań w języku niderlandzkim mogą wyglądać następująco:

1.Ik las een boek en mijn zus keek televisie. (Czytałem książkę, a moja siostra oglądała telewizję.)

2.Hij kookte het diner, maar hij maakte ook een salade. (On gotował obiad, ale robił też sałatkę.)

3.Ze gingen naar park, want het was mooi weer. (Poszli do parku, ponieważ była ładna pogoda.)

W tych przykładach widzimy różne spójniki współrzędne takie jak “en” (i), “maar” (ale), “want” (ponieważ), które pomagają połączyć zdania w sposób, który jest logiczny i płynny, umożliwiając przekazanie bardziej złożonych informacji w bardziej strukturalny sposób.

Wideo lekcja zdania złożone współrzędnie w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Blog