LinkedIn
X

Zdania złożone podrzędnie w czasie przeszłym

Zdania złożone podrzędnie w czasie przeszłym w języku niderlandzkim są często używane do wyrażania złożonych myśli i relacji między zdarzeniami. W języku niderlandzkim, podobnie jak w polskim, zdania podrzędne często wymagają użycia odpowiednich spójników i odpowiedniej struktury zdania. W czasie przeszłym, który może być czasem prostym (onvoltooid verleden tijd) lub czasem dokonanym (voltooid verleden tijd), zdania te mogą przyjmować różne formy w zależności od kontekstu i znaczenia, które chcemy przekazać.

Przykładowe zdanie złożone podrzędnie w czasie przeszłym może brzmieć: 

Ja nie wiedziałem, że on jutro przyjdzie Zdanie: Ik wist niet dat hij morgen komt.

Inny przykład to zdanie: 

Ja szedłem do lekarza bo byłem chory Zdanie: Ik ging naar dokter omdat ik ziek was.

Pamiętaj: W zdaniu złożonym podrzędnie w drugim zdaniu pierwszy czasownik zostaje przeniesiony na koniec zdania. 

Zrozumienie i stosowanie zdań złożonych podrzędnie w języku niderlandzkim wymaga praktyki oraz dobrego zrozumienia funkcji czasów i spójników. To kluczowe umiejętności, które pomagają w płynnym i precyzyjnym wyrażaniu myśli.

Wideo lekcja zdania złożone podrzędnie w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Blog