LinkedIn
X

Schemat zdania z czasownikiem toen w czasie przeszłym

Schemat zdania z czasownikiem toen w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań połączonych spójnikiem Toen (Wtedy, kiedy). By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA

TOEN

OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik czasu przeszłego niedokonanego taki jak gingen, stonden, werkten lub na przykład kocht.

Pamiętaj: Pierwsze jak i drugie zdanie może składać się z większej ilości czasowników.

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim jest zawsze na końcu zdania z końcówką -en lub -n. Drugi czasownik jest jak i w języku polskim w formie bezokolicznika.

Ważne: Pierwszy czasownik w drugim zdaniu musi zostać przeniesiony na koniec zdania.

Przykład zdań w języku niderlandzkim:

Ja szedłem do domu wtedy widziałem ten rower Zdanie: Ik ging naar huis toen ik deze fiets zag

Ja chodziłem do szkoły kiedy byłem mały Zdanie: Ik liep naar school toen ik klein was

Ja oglądałem telewizję wtedy ona sprzątała kuchnie Zdanie: Ik keek TV toen ze keuken schoon maakte 

Ja czytałem książkę wtedy on musiał (1) do domu oddzwonić (2) Zdanie: Ik las boek toen hij naar huis moest (1) terugbellen (2)

Pamiętaj: Jeśli w drugim zdaniu (Po zaimku toen) występują dwa czasowniki w zdaniu to pierwszy czasownik zostaje przeniesiony na przedostatnie miejsce w zdaniu tak jak na ostatnim przykładzie. 

Wideo lekcja schemat zdania z czasownikiem toen w czasie przeszłym niedokonanym

Blog