LinkedIn
X

Schemat zdania twierdzącego w języku niderlandzkim z dwoma czasownikami

Schemat zdania twierdzącego w języku niderlandzkim z dwoma czasownikami. W języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, budowa zdania może być kluczowa dla przekazania właściwego znaczenia. Zdania twierdzące z czasownikami posiłkowymi takimi jak “moeten” (musieć), “kunnen” (móc), “mogen” (mieć pozwolenie) i “willen” (chcieć) oraz drugim czasownikiem mają swoją własną strukturę.

Podstawowa kolejność słów w takim zdaniu wygląda następująco:

OSOBA + CZASOWNIK POMOCNICZY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK

Ważne jest, aby pamiętać, że drugi czasownik w takiej konstrukcji zawsze znajduje się na końcu zdania. Na przykład: “Ik wil morgen naar het park gaan” (Chcę jutro iść do parku). W tym zdaniu “Ik” to osoba, “wil” to czasownik posiłkowy wyrażający chęć, “morgen” to określenie czasu, “naar het park” to miejsce, a “gaan” to drugi czasownik, który znajduje się na końcu zdania z końcówką „n” = ć

Jeśli chcemy dodać więcej informacji o miejscu lub czasie, nadal trzymamy się zasady, że drugi czasownik jest na końcu. Na przykład: “Zij moeten volgende week voor het examen leren” (Oni muszą uczyć się na egzamin w przyszłym tygodniu). Tutaj “Zij” to podmiot, “moeten” to czasownik posiłkowy wyrażający konieczność, “volgende week” to określenie czasu, “voor het examen” to dodatkowe informacje o celu, a “leren” to drugi czasownik.

Pamiętanie o tych zasadach pomoże w poprawnym formułowaniu zdań twierdzących z czasownikami posiłkowymi w języku niderlandzkim, co jest kluczowe dla płynnego i poprawnego komunikowania się.

Wideo lekcja Schemat zdania twierdzącego w języku niderlandzkim z dwoma czasownikami

Blog