LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym w czasie przeszłym dokonanym

Schemat zdania pytającego zaimkiem pytającym w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

ZAIMEK PYTAJĄCY + ZIJN/HEBBEN + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY?

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik pomocniczy Hebben lub Zijn i jest zależny od OSOBY (zaimka osobowego)

Pamiętaj: Tworząc zdanie pytające w języku niderlandzkim należy na pierwszym zdaniu wstawić czasownik pomocniczy hebben lub zijn.

Pamiętaj: Tworząc zdania przeczące stosujesz niet (nie) z czasownikami i geen (nie) jeśli o czymś mówisz.

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim znajduje się zawsze na końcu zdania (czasownik czasu przeszłego ge-) i może być to czasownik regularny jak gewerkt lub nieregularny jak gegaan.

Pamiętaj: Do określeń w czasie przeszłym dodajesz takie słowo jak temu czyli geleden (gelejden) w języku niderlandzkim tworząc takie wyrazy jak: tydzień temu (week geleden), godzinę temu (uur geleden), miesiąc temu (maand geleden) czy na przykład rok temu (jaar geleden). Wszystkie określenia czasu stosowane w czasie przeszłym znajdują się w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego.

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja pracowałem wczoraj do godziny 18.00 Zdanie: Ik heb gisteren tot 18.00 uur gewerkt

Ja poszedłem o godzinie 15.00 do sklepu Zdanie: Ik ben om 15.00 naar winkel gegaan

Ja zjadłem o godzinie 17.00 obiad Zdanie: Ik heb om 17.00 diner gegeten

Zdanie przeczące w języku niderlandzkim:

Ja nie pracowałem wczoraj do godziny 18.00 Zdanie: Ik heb gisteren tot 18.00 uur niet gewerkt

Ja nie poszedłem o godzinie 15.00 do sklepu Zdanie: Ik ben om 15.00 niet naar winkel gegaan

Ja nie zjadłem o godzinie 17.00 obiad Zdanie: Ik heb om 17.00 geen diner gegeten

Zdanie pytające w języku niderlandzkim:

Pracowałeś wczoraj do godziny 18.00? Zdanie: Heb je gisteren tot 18.00 uur gewerkt?

Poszedłeś o godzinie 15.00 do sklepu? Zdanie: Ben je om 15.00 naar winkel gegaan?

Zjadłeś o godzinie 17.00 obiad? Zdanie: Heb je om 17.00 diner gegeten?

Zdanie pytające zaimkiem pytającym w języku niderlandzkim:

Do której pracowałeś wczoraj? ZdanieTot hoe laat heb je gisteren gewerkt?

Kiedy poszedłeś do sklepu? ZdanieWanneer ben je naar winkel gegaan?

Co zjadłeś o godzinie 17.00? ZdanieWat heb je om 17.00 diner gegeten?

Wideo lekcja schemat zdania pytającego zaimkiem pytającym w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog