LinkedIn
X

Schemat do tworzenia zdania pytającego z czasownikami rozdzielnie złożonymi

Schemat do tworzenia zdania pytającego z czasownikami rozdzielnie złożonymi w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

CZASOWNIK POMOCNICZY + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK?

Czasowniki pomocnicze, które już poznałeś na lekcji to:

Willen (Chcieć) Wil je? (Chcesz?)

Moeten (Musieć) Moet je? (Musisz?)

Kunnen (Potrafię) Kan je? (Potrafisz?)

Mogen (Móc) Mag je? (Możesz?)

Naturalnie wszystkie oznaczenia zostały już wcześniej wyjaśnione na lekcji.

Pamiętaj: Czasownik w zdaniu twierdzącym i przeczącym jest zależny od osoby czyli zachowujemy odmianę czasownika w zależności od zaimka osobowego (OSOBY). Jeśli musisz przypomnieć sobie tą wiedzę to zobacz lekcje Krok 2 Lekcja 4. Natomiast jeśli już znasz odmianę czasowników zależnie od osoby to zobacz jak buduje się zdanie z jednym czasownikiem w języku niderlandzkim. Prosta metoda: Ik ga (Idę), Ik ga niet (Ja nie idę), Ge je? (Idziesz?), Waar ga je? (Gdzie idziesz?)

Rada: Jeśli chcesz szybko nauczyć się tego języka to musisz zapamiętać jedną zasadę.

Jeśli mówisz używając zaimka osobowego Ik (ja) to zawsze od czasownika (w formie bezokolicznika „ć”) odejmujesz końcówkę en lub n. W języku niderlandzkim nazywa się to tworzeniem rdzenia Werken (Pracować) Ik werk (Ja pracuję)

Przykład zdania twierdzącego z dwoma czasownikami:

Willen (Chcieć), terugbellen (oddzwonić) Zdanie: Ik wil terugbellen (Ja chcę oddzwonić)

Moeten (Musieć), terugkomen (wrócić) Zdanie: Ik moet terugkomen (Ja muszę wrócić)

Mogen (Móc), uitgaan (wyjść) Zdanie: Ik mag uitgaan (Ja mogę wyjść)

Przykład zdania przeczącego z dwoma czasownikami:

Willen (Chcieć), terugbellen (oddzwonić) Zdanie: Ik wil niet terugbellen (Ja nie chcę oddzwonić)

Moeten (Musieć), terugkomen (wrócić) Zdanie: Ik hoef niet terug te komen (Ja nie muszę wrócić)

Moeten niet = Hoef niet i przed ostatnim czasownikiem te na przykład Ik hoef niet te werken (Ja nie muszę pracować), Ik hoef niet te praten (Ja nie muszę rozmawiać). Jeśli ostatnim czasownikiem jest czasownik rozdzielnie złożony to wyraz te zostaje umieszczony między czasownik i przyimek na przykład: Ik hoe niet terug te bellen (Nie muszę oddzwonić), Ik hoef niet schoon te maken (Ja nie muszę sprzątać)

Mogen (Móc), uitgaan (wyjść) Zdanie: Ik mag niet uitgaan (Ja mogę wyjść)

Przykład zdania pytającego z dwoma czasownikami:

Willen (Chcieć), terugbellen (oddzwonić) ZdanieWil je terugbellen? (Chcesz oddzwonić?)

Moeten (Musieć), terugkomen (wrócić) Zdanie: Moet je terugkomen? (Musisz wrócić?)

Mogen (Móc), uitgaan (wyjść) Zdanie: Mag je uitgaan? (Możesz wyjść?)

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim znajduje się zawsze na końcu zdania z końcówką en lub n “ć” w czasie teraźniejszym i przyszłym. 

Wideo lekcja schemat do tworzenia zdania pytającego z czasownikami rozdzielnie złożonymi w języku niderlandzkim

Blog