LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika wilden w języku niderlandzkim

Odmiana osobowa czasownika wilden w języku niderlandzkim to forma czasu przeszłego od czasownika modalnego “willen”, który oznacza “chcieć”. Odmiana tego czasownika w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w liczbie pojedynczej i mnogiej prezentuje się następująco:

Zdanie twierdzące:

1.Ik wilde – Ja chciałem

2.Jij wilde – Ty chciałeś

3.Hij/Zij wilde – On/Ona chciał

4.Wij wilden – My chcieliśmy

5.Jullie wilden – Wy chcieliście

6.Zij wilden – Oni/One chcieli

Zdanie przeczące:

Do tworzenia zdań przeczących używa się słówka “niet” po czasowniku.

1.Ik wilde niet – Ja nie chciałem

2.Jij wilde niet – Ty nie chciałeś

3.Hij/Zij wilde niet – On/Ona nie chciał

4.Wij wilden niet – My nie chcieliśmy

5.Jullie wilden niet – Wy nie chcieliście

6.Zij wilden niet – Oni/One nie chcieli

Zdanie przeczące:

W zdaniach pytających czasownik przesuwa się na początek zdania.

1.Wilde ik? – Chciałem?

2.Wilde je? – Chciałaś?

3.Wilde hij/zij? – Chciał?

4.Wilde wij? – Chcieliśmy?

5.Wilde jullie? – Chcieliście?

6.Wilde zij? – Chcieli?

To podstawowe formy, które pomogą Ci używać czasownika “konden” w różnych kontekstach zdaniowych w języku niderlandzkim.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika wilden w języku niderlandzkim

Blog