LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie twierdzące

Odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie twierdzące. Czasownik werken w języku niderlandzkim oznacza “pracować”. Odmiana osobowa tego czasownika w zdaniu twierdzącym w czasie teraźniejszym prezentuje się następująco:

  1. Ik werk – Ja pracuję
  2. Jij werkt / U werkt – Ty pracujesz / Pan, Pani pracuje
  3. Hij/Zij/Het werkt – On/Ona/Ono pracuje
  4. Wij werken – My pracujemy
  5. Jullie werken – Wy pracujecie
  6. Zij werken – Oni/One pracują

W języku niderlandzkim, podobnie jak w języku polskim, ważne jest dostosowanie formy czasownika do podmiotu w zdaniu. W przypadku “werken”, główną zmianą jest dodanie końcówki -t w formach drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz końcówki -en w liczbie mnogiej. Należy również zwrócić uwagę na to, że w niderlandzkim często używa się słowa “jij” (ty) oraz formy grzecznościowej “u” (Pan, Pani) z odpowiednią formą czasownika. Język ten oferuje bogactwo w zakresie wyrażania szacunku i formalności, co widać także w odmianie czasowników.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim

Blog