LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika stond op w zdaniu pytającym

Odmiana osobowa czasownika stond op w zdaniu pytającym. Czasownik “stond op” w języku niderlandzkim oznacza “wstałem”. Jest to forma czasu przeszłego od czasownika “opstaan”, który oznacza “wstawać”. Aby utworzyć zdanie pytające w czasie przeszłym, należy użyć odpowiedniej odmiany tego czasownika w zależności od podmiotu oraz umieścić pomocniczy czasownik “zijn” na początku pytania.

Oto przykłady zdań pytań w czasie przeszłym z różnymi osobami jako podmiotami:

1.Stond ik op? – Wstałem?

2.Stond jij op? – Wstałeś?

3.Stond hij/zij/het op? – Wstał on/ona?

4.Stonden wij op? – Wstaliśmy?

5.Stonden jullie op? – Wstaliście?

6.Stonden zij op? – Wstali oni/one?

Te pytania mogą być używane do sprawdzenia czy ktoś wstał o określonej porze lub w odpowiedzi na konkretne zdarzenie.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika stond op w zdaniu pytającym

Blog