LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika stond op w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika stond op w zdaniu przeczącym. Czasownik stond op w zdaniu  w języku niderlandzkim oznacza “wstawać”. Odmiana tego czasownika w formie przeczącej w czasie przeszłym wymaga użycia pomocniczego czasownika “niet” (nie) oraz odpowiedniej formy przeszłej czasownika głównego. Oto przykład odmiany osobowej tego czasownika w zdaniu przeczącym:

1.Ik stond niet op – Ja nie wstałem/wstałam.

2.Jij stond niet op – Ty nie wstałeś/wstałaś.

3.Hij/Zij/Het stond niet op – On/Ona/Ono nie wstał/wstała/wstało.

4.Wij stonden niet op – My nie wstaliśmy/wstałyśmy.

5.Jullie stonden niet op – Wy nie wstaliście/wstałyście.

6.Zij stonden niet op – Oni/One nie wstali/wstały.

W przypadku tworzenia zdań przeczących w języku niderlandzkim, ważne jest umieszczanie “niet” w odpowiedniej pozycji w zdaniu, co zazwyczaj jest po czasowniku lub na końcu zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika stond op w zdaniu przeczącym

Blog