LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika regularnego werken

Odmiana osobowa czasownika regularnego werken (pracować) w zdaniu twierdzącym to na przykład w języku niderlandzkim ten czas przeszły tworzy się poprzez dodanie odpowiednich końcówek do rdzenia czasownika regularnego. Czasownik “werken” (pracować) w formie przeszłej to “werkte” (pracowałem/pracowałam/pracowałeś/pracowałaś itd.). Odmiana tego czasownika w zdaniu twierdzącym w czasie przeszłym jest prosta i prezentuje się następująco, w zależności od osoby:

Zdanie twierdzące:

1.Ik werkte – Ja pracowałem/pracowałam

2.Jij/U werkte – Ty pracowałeś/pracowałaś (U – forma grzecznościowa)

3.Hij/Zij/Het werkte – On/Ona/Ono pracowało

4.Wij/We werkten – My pracowaliśmy/pracowałyśmy

5.Jullie werkten – Wy pracowaliście/pracowałyście

6.Zij/Ze werkten – Oni/One pracowali/pracowały

Warto zauważyć, że dla liczby mnogiej używa się końcówki -ten, natomiast dla liczby pojedynczej -te. Dodatkowo, w języku niderlandzkim zasady ortografii mogą wymagać podwojenia ostatniej litery rdzenia czasownika przed dodaniem końcówki czasu przeszłego, ale nie dotyczy to czasownika “werken”.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika regularnego werken w zdaniu twierdzącym

Blog