LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu twierdzącym

Odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim. Czasownik “gewerkt” w języku niderlandzkim oznacza “pracowałem/pracowałam” i jest formą czasu przeszłego (perfekt) czasownika “werken”. Odmiana tego czasownika w zdaniach twierdzących w czasie przeszłym wygląda następująco dla różnych osób:

1.Ik heb gewerkt – Ja pracowałem/pracowałam

2.Jij hebt gewerkt – Ty pracowałeś/pracowałaś

3.Hij/Zij/Het heeft gewerkt – On/Ona/Ono pracowało

4.Wij hebben gewerkt – My pracowaliśmy

5.Jullie hebben gewerkt – Wy pracowaliście

6.Zij hebben gewerkt – Oni/One pracowali

W języku niderlandzkim formy “hebben” lub “zijn” (w zależności od czasownika) są używane do tworzenia czasu przeszłego perfekt, a “gewerkt” jest tzw. partycypem przeszłym czasownika “werken”. W przypadku tego czasownika zawsze używa się “hebben” do tworzenia form przeszłych.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim

Blog