LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu pytającym

Odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim. Czasownik “gegaan” w języku niderlandzkim oznacza “poszedł” lub “poszła” i jest formą dokonaną (perfektywną) czasownika “gaan”. Odmiana osobowa tego czasownika w czasie przeszłym dokonanym (perfekt) w zdaniu pytającym prezentuje się następująco:

1.Ben ik gegaan? – Czy ja poszedłem? (Czy ja poszłam?)

2.Ben je gegaan? – Czy ty poszedłeś? (Czy ty poszłaś?)

3.Is hij/zij/het gegaan? – Czy on/ona/ono poszło?

4.Zijn wij gegaan? – Czy my poszliśmy? (Czy my poszłyśmy?)

5.Zijn jullie gegaan? – Czy wy poszliście? (Czy wy poszłyście?)

6.Zijn zij gegaan? – Czy oni poszli? (Czy one poszły?)

W języku niderlandzkim, w pytaniach o przeszłe działania z użyciem czasownika “gaan” w czasie perfekt, używa się pomocniczego czasownika “zijn”. To dość typowe dla czasowników opisujących ruch lub zmianę lokalizacji.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim

Blog