LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim. Czasownik “gegaan” w języku niderlandzkim to forma dokonana (perfekt) czasownika “gaan”, który oznacza “poszedłem” lub “pojechałem”. Odmiana tego czasownika w zdaniu przeczącym w czasie przeszłym dokonanym (perfekt) jest stosunkowo prosta, ponieważ używa się pomocniczego czasownika “zijn” oraz przeczenia “niet”.

Oto przykłady odmiany osobowej czasownika “gegaan” w zdaniach przeczących:

1.Ik ben niet gegaan – Ja nie poszedłem/nie poszłam.

2.Jij bent niet gegaan – Ty nie poszedłeś/nie poszłaś.

3.Hij/Zij/Het is niet gegaan – On/Ona/Ono nie poszło.

4.Wij zijn niet gegaan – My nie poszliśmy/nie poszłyśmy.

5.Jullie zijn niet gegaan – Wy nie poszliście/nie poszłyście.

6.Zij zijn niet gegaan – Oni/One nie poszli/nie poszły.

Warto zwrócić uwagę, że “zijn” odmienia się w zależności od podmiotu zdania, a “niet” występuje zawsze po formie czasownika “zijn”, aby zapewnić przeczenie.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim

Blog