LinkedIn
X

Odmiana czasownika zijn w języku niderlandzkim w zdaniu przeczącym

Odmiana czasownika zijn w języku niderlandzkim w zdaniu przeczącym. Czasownik “zijn” to jeden z najważniejszych czasowników w języku niderlandzkim, który oznacza “być”. W zdaniach przeczących, które służą do wyrażania zaprzeczenia, używa się go w połączeniu z przeczeniem “niet” lub “geen”, w zależności od kontekstu. Oto jak odmienia się czasownik “zijn” w zdaniach przeczących w czasie teraźniejszym:

  1. Ik ben niet – Ja nie jestem
  2. Jij bent niet / U bent niet – Ty nie jesteś / Pan/Pani nie jest
  3. Hij/Zij/Het is niet – On/Ona/Ono nie jest
  4. Wij/Zij/Jullie zijn niet – My/Wy/Oni nie są

Na przykład:

  • Ik ben niet moe. – Nie jestem zmęczony.
  • Zij is niet thuis. – Ona nie jest w domu.
  • Wij zijn niet laat. – My nie jesteśmy spóźnieni.

Warto pamiętać, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych, kontekst zdania decyduje o tym, czy użyjemy “niet” czy “geen”. “Niet” używamy w przypadku zaprzeczania czynności, stanu, cechy, a “geen” do zaprzeczania istnienia, posiadania czegoś.

Na przykład:

  • Ik heb geen broer. – Nie mam brata. (zaprzeczenie posiadania)
  • Hij is niet mijn broer. – On nie jest moim bratem. (zaprzeczenie cechy)

Zaprzeczenia są kluczowym elementem w komunikacji, pozwalającym na wyrażanie braku zgody, zaprzeczanie stanom lub cechom, a odpowiednia odmiana czasownika “zijn” jest w tym kontekście niezbędna.

Wideo lekcja odmiana czasownika zijn w języku niderlandzkim w zdaniu przeczącym

Blog