LinkedIn
X

Odmiana czasownika teruggaan w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim

Odmiana czasownika teruggaan w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim. Czasownik teruggaan w języku niderlandzkim oznacza “wracać” i jest czasownikiem nieregularnym. Odmiana tego czasownika w zdaniu twierdzącym prezentuje się następująco w różnych osobach:

1.Ik ga terug – Ja wracam

2.Jij gaat terug – Ty wracasz

3.Hij/Zij/Het gaat terug – On/Ona/Ono wraca

4.Wij gaan terug – My wracamy

5.Jullie gaan terug – Wy wracacie

6.Zij gaan terug – Oni/One wracają

Warto zauważyć, że czasownik “gaan” (iść, jechać) jest używany w połączeniu z “terug” (z powrotem) do tworzenia frazy oznaczającej “wracać”. W języku niderlandzkim często spotyka się czasowniki rozdzielnie złożone, takie jak “teruggaan”, gdzie część znaczeniowa czasownika oddzielona jest od rdzenia i może znajdować się w innym miejscu w zdaniu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda budowa zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi w języku niderlandzkim to zobacz kolejne lekcje, gdzie jest pokazane na przykładach. 

Wideo lekcja odmiana czasownika teruggaan w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim

Blog