LinkedIn
X

Lista czasowników czasu przeszłego w języku niderlandzkim

Lista czasowników czasu przeszłego w języku niderlandzkim. Czasowniki czasu przeszłego dokonanego w języku niderlandzkim, znane także jako czasowniki w czasie przeszłym perfektum, są używane do wyrażania czynności, które zostały zakończone w przeszłości. Przykładem takiego czasownika jest “gewerkt”, co pochodzi od czasownika “werken” oznaczającego “pracować”.

Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego w języku niderlandzkim jest dość prosta. Używa się czasownika pomocniczego “hebben” lub “zijn” w czasie przeszłym, w zależności od tego, czy czasownik główny jest czasownikiem przechodnim czy nieprzechodnim. Następnie dodaje się tzw. “voltooid deelwoord” – formę przeszłą czasownika głównego. Na przykład, w przypadku czasownika “werken”, forma ta brzmi “gewerkt”, co oznacza “pracował”.

Czas przeszły dokonany jest używany w różnych kontekstach, na przykład w opowiadaniach o przeszłości, w dyskusjach na temat doświadczeń życiowych czy w narracjach historycznych, gdzie akcentuje się zakończenie akcji. Jest to podstawowy czas gramatyczny w języku niderlandzkim, który pozwala mówiącym na precyzyjne wyrażanie przeszłych doświadczeń i zdarzeń.

Przykłady czasowników dokonanych w czasie przeszłym w języku niderlandzkim:

Stać – staan – gestaan (Ik heb gestaan)

Zamówić – bestellen – besteld (Ik heb besteld)

Zanieść – brengen – gebracht (Ik heb gebracht)

Siedzieć – zitten – gezeten (Ik heb gezeten)

Postawić – zetten – gezet (Ik heb gezet)

Oglądaj wideo lekcję i ucz się wymowy języka niderlandzkiego i twórz zdania w języku niderlandzkim!

Wideo lekcja lista czasowników czasu przeszłego w języku niderlandzkim

Blog