LinkedIn
X

Inne przedrostki niż ge w czasie przeszłym dokonanym

Inne przedrostki niż ge w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim to mała grupa czasowników, która w czasie przeszłym nie posiada przedrostka ge- przed czasownikiem. Do tej grupy czasowników należą wszystkie czasowniki w formie bezokolicznika, które rozpoczynają się od wyrazów takich jak: be-, ge-, her-, ont-, i ver. Przykłady czasowników, które rozpoczynają się od tych przedrostków wraz z przykładami z książki Krok 3 Ćwiczenia w których znajdziesz ćwiczenia do książki Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego autora Michała Kiliana. 

Płacić – betalen  Czas przeszły dokonany: betaald (heb) Zdanie: Ik heb betaald

Odebrać – ontvangen Czas przeszły dokonany: ontvangen (heb) Zdanie: Ik heb ontvangen

Przeprowadzać się – verhuizen Czas przeszły dokonany: verhuisd (ben) Zdanie: Ik ben verhuisd

Powtórzyć – herhalen Czas przeszły dokonany: herhalen (heb) Zdanie: Ik heb herhaald

Używać – gebruiken Czas przeszły dokonany: gebruiken (heb) Zdanie: Ik heb gebruikt

Wideo lekcja inne przedrostki niż ge w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog