LinkedIn
X

Czasowniki czasu przeszłego niedokonanego w języku polskim

Czasowniki czasu przeszłego niedokonanego w języku polskim, podobnie jak w języku niderlandzkim, odnoszą się do działań, które były w trakcie wykonywania w przeszłości, ale nie zostały zakończone lub były wykonywane regularnie. Przykłady podane w zapytaniu – “las”, “kocht”, “woonde” pochodzą z języka niderlandzkiego i oznaczają odpowiednio “czytał”, “gotował”, “mieszkał”. W języku polskim, aby oddać znaczenie czasu przeszłego niedokonanego, używa się różnych form czasowników, w zależności od tego, czy odnoszą się one do działań męskich, żeńskich czy nijakich oraz czy dotyczą jednej osoby czy wielu osób.

Na przykład, dla czasownika “czytać” w formie czasu przeszłego niedokonanego użylibyśmy formy “czytałem” lub “czytałam” dla pojedynczego wykonawcy (męskiego lub żeńskiego) i “czytaliśmy” lub “czytałyśmy” dla grupy wykonawców. Podobnie, dla “gotować”, użylibyśmy “gotowałem” lub “gotowałam” i “gotowaliśmy” lub “gotowałyśmy”. Dla “mieszkać” formy to “mieszkałem” lub “mieszkałam” oraz “mieszkaliśmy” lub “mieszkałyśmy”.

Istotne jest, że w języku polskim czas przeszły może być również wyrażony w formie dokonanej lub niedokonanej, co zależy od tego, czy akcja została zakończona (dokonana) czy też nie (niedokonana). Czasowniki w formie niedokonanej opisują zazwyczaj czynności rutynowe, powtarzające się lub trwające przez pewien okres w przeszłości, co jest istotne dla zrozumienia subtelności językowych i poprawnego używania form czasowników.

Wideo lekcja czasowniki czasu przeszłego niedokonanego w języku polskim

Blog