LinkedIn
X

Czasownik Zullen w języku niderlandzkim

Czasownik Zullen w języku niderlandzkim. Czas przyszły w języku niderlandzkim można tworzyć na kilka sposobów, ale jednym z najbardziej podstawowych i powszechnie używanych jest użycie czasownika pomocniczego “zullen”. Czasownik ten pełni funkcję podobną do angielskiego “will” w wyrażaniu przyszłości, sugerując, że coś się wydarzy lub że ktoś coś zrobi w przyszłości.

Struktura zdania w czasie przyszłym z użyciem “zullen” jest stosunkowo prosta. Na początku umieszcza się podmiot, po nim czasownik “zullen” w odpowiedniej formie, zależnej od osoby, a następnie czasownik główny w formie bezokolicznika. Na przykład: “Ik zal naar Nederland reizen” (Pojadę do Holandii). W tym zdaniu “Ik” to podmiot, “zal” to forma czasownika “zullen” dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, a “reizen” to bezokolicznik czasownika głównego, oznaczający “podróżować”.

Formy czasownika “zullen” zmieniają się w zależności od osoby, z którą są używane, co jest typowe dla czasowników w języku niderlandzkim. Oto one w formie liczby pojedynczej i mnogiej:

  • Ik zal (ja będę)
  • Jij zult/u zult (ty będziesz/pan, pani, panowie, panie będziecie)
  • Hij/zij/het zal (on, ona, ono będzie)
  • Wij/zij/jullie zullen (my, oni, wy będziemy)

Użycie “zullen” nie ogranicza się jedynie do wyrażania prostych czynności w przyszłości, ale może również wyrażać obietnicę, przypuszczenie lub zamiar. Wybór czasownika “zullen” w stosunku do innych sposobów wyrażania przyszłości, takich jak użycie czasu teraźniejszego lub konstrukcji “gaan + bezokolicznik” (która sugeruje zamiar zrobienia czegoś lub plan), zależy od kontekstu i tego, co dokładnie chcemy przekazać.

 

Wideo lekcja czasownik Zullen w języku niderlandzkim

Blog