LinkedIn
X

Czasownik willen w języku niderlandzkim

Czasownik willen w języku niderlandzkim jest bardzo ważnym czasownikiem modalnym, który oznacza „chcieć”. Jego odmiana osobowa jest kluczowa dla właściwego tworzenia zdań i wyrażania intencji. Oto jak odmienia się czasownik “willen” w poszczególnych osobach:

  1. Ik wil – Ja chcę
  2. Jij wilt / U wilt – Ty chcesz / Pan, Pani chce
  3. Hij/Zij/Het wil – On/Ona/Ono chce
  4. Wij willen – My chcemy
  5. Jullie willen – Wy chcecie
  6. Zij willen – Oni/One chcą

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim forma “jij wilt” może być również używana w mowie potocznej jako “jij wil”. Obie formy są akceptowalne, ale “jij wilt” jest uznawana za bardziej formalną i poprawną gramatycznie.

Oprócz czasu teraźniejszego, “willen” może być również odmieniane w innych czasach, takich jak czas przeszły, gdzie używamy “wilde” dla liczby pojedynczej i “wilden” dla liczby mnogiej, na przykład “ik wilde” (ja chciałem/chciałam) czy “wij wilden” (my chcieliśmy).

Rozumienie i stosowanie tego czasownika w praktyce jest niezbędne dla płynnego porozumiewania się w języku niderlandzkim, ponieważ wyraża on jedną z podstawowych ludzkich intencji – chęć czegoś.

 

Wideo lekcja czasownik willen w języku niderlandzkim

Blog