LinkedIn
X

Czasownik wilden w języku niderlandzkim

Czasownik wilden w języku niderlandzkim oznacza “chcieć”. To jeden z modalnych czasowników niderlandzkich i jego odmiana jest nieregularna. Poniżej znajdziesz odmianę czasownika “willen” w czasie przeszłym niedokonanym (imperfectum).

1.ik wilde – ja chciałem/chciałam

2.jij wilde – ty chciałeś/chciałaś

3.hij/zij/het wilde – on/ona/ono chciało

4.wij wilden – my chcieliśmy/chciałyśmy

5.jullie wilden – wy chcieliście/chciałyście

6.zij wilden – oni/one chcieli/chciały

Czas przeszły niedokonany używany jest do opisywania czynności lub stanów, które miały miejsce w przeszłości, ale nie są kontynuowane w teraźniejszości. Na przykład, gdy mówimy o pragnieniach lub potrzebach, które mieliśmy kiedyś.

Wideo lekcja czasownik wilden w języku niderlandzkim

Blog