LinkedIn
X

Czas przyszły w języku niderlandzkim

Czas przyszły w języku niderlandzkim jest używany do wyrażania czynności, które mają się wydarzyć w przyszłości. Można go formować na dwa główne sposoby: regularny oraz nieregularny.

Regularna forma czasu przyszłego tworzona jest za pomocą czasownika pomocniczego “zullen” plus bezokolicznik głównego czasownika. Na przykład zdanie “Będę czytać książkę” po niderlandzku to “Ik zal een boek lezen”. Struktura ta jest stosunkowo prosta i może być używana z każdym czasownikiem.

Z kolei nieregularna forma czasu przyszłego odnosi się do pewnych czasowników, które zmieniają swoją formę w sposób niestandardowy i nie podążają za ogólną regułą. Jednak w kontekście czasu przyszłego tak naprawdę wszystkie czasowniki używają “zullen”, więc nieregularność dotyczy bardziej innych czasów gramatycznych, jak czas przeszły. Przykładami nieregularnych czasowników w języku niderlandzkim mogą być “gaan” (iść) czy “komen” (przychodzić), które w czasie przeszłym przyjmują nieregularne formy, ale dla czasu przyszłego zawsze używamy “zullen” plus bezokolicznik.

Warto też pamiętać, że oprócz “zullen” do wyrażania przyszłości można użyć czasownika “gaan” w znaczeniu “zamierzać coś zrobić” (na przykład “Ik ga een boek lezen” – “Zamierzam przeczytać książkę”). Choć nie jest to stricte forma czasu przyszłego, jest często używane w mówionym i pisanym języku niderlandzkim do wyrażania przyszłych intencji.

 

Wideo lekcja czas przyszły w języku niderlandzkim

Blog